Το Ιατρείο

Η αίθουσα αναμονής

Το γραφείου της Ιατρού

Το εξεταστήριο

Η αίθουσα αναμονής
Το εξεταστηριο
Βασιλική Παπαχριστοδούλου